Maturitné témy a otázky - Náuka o spoločnosti

Vypracované maturitné témy z náuky o spoločnosti (z nosky):

Názov maturitnej témy Stiahnúť Veľkosť
Maturitná téma: Predmet filozofie, ekonomický cyklus a tolerancia Stiahnúť 141 kB
Maturitná téma: Náboženstvo, religionistika, Islam, štátny rozpočet, sloboda prejavu Stiahnúť 153 kB
Maturitná téma: Hlavné filozofické disciplíny, ekonomická teória, vlastný postoj k eutanázii Stiahnúť 139 kB
Maturitná téma: Aristotelova logika a metafyzika, centrálna národná banka, vlastný postoj k trestu smrti Stiahnúť 162 kB
Maturitná téma: Helenistická filozofia, smery, vznik práva a jeho počiatky, morálka, trh Stiahnúť 143 kB
Maturitná téma: Filozofia Augusta Comta, prvé typy ústav, hospodárska politika, magický štvoruholník Stiahnúť 159 kB
Maturitná téma: Osvietenská filozofia, zákonnosť, ochrana zákonnosti SR, PZ zbor, elasticita dopytu Stiahnúť 168 kB
Maturitná téma: Eleátska škola, rodinné právo, význam potrieb statkov Stiahnúť 145 kB
Maturitná téma: Feuerbach, úloha štátu, štát a spoločnosť, dedenie Stiahnúť 126 kB
Maturitná téma: Peniaze, vznik peňazí, inflácia, Platón, Aristoteles ich chápanie duše, kultúra a jej prvky Stiahnúť 143 kB
Maturitná téma: Schopnosti, inteligencia, nadanie, Arthur Schopenhauer, úrovne ľudského správania Stiahnúť 141 kB
Maturitná téma: Frustrácia a deprivácia, Herakleitos, Antická filozofia Stiahnúť 135 kB
Maturitná téma: Sociológia, Nietzsche, Stredoveká filozofia Stiahnúť 160 kB
Maturitná téma: Rozvoj sociológie, Durkheim, Weber, Platón, filozofia humanizmu a renesancie Stiahnúť 161 kB
Maturitná téma: Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita, atomisti a naturalisti, Leibniz Stiahnúť 135 kB
Maturitná téma: Právne normy, Tomáš Akvinský, Francis Bacon Stiahnúť 141 kB
Maturitná téma: Právny systém a jeho odvetvia, sofisti, štát u Hobbesa Locka Rousseaua Macchiavelliho Stiahnúť 150 kB
Maturitná téma: Ústava SR, druhy učenia, Kantov kategorický imperatív Stiahnúť 144 kB
Maturitná téma: Forma štátu, komunikácia a bariéry v nej, postoj k Heideggerovmu chápaniu bytia Stiahnúť 146 kB
Maturitná téma: Horizontálna a vertikálna deľba moci, socializácia jednotlivca, sociálny status, Wittgeisten Stiahnúť 150 kB

Zbierame kvalitné pomôcky na maturitu

Máš užitočnú prácu alebo vypracovanú maturitnú tému, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným študentom? Pošli nám ju prosím na redakcia@zones.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

Tie najlepšie pomôcky odmeníme! Ďakujeme za spoluprácu.