Maturitné témy a otázky - Fyzika teória

Vypracované témy z fyziky k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnúť Veľkosť
Maturitná téma: Kinematika hmotného bodu Stiahnúť 160  kB
Maturitná téma: Dynamika hmotného bodu Stiahnúť 148  kB
Maturitná téma: Mechanika tuhého telesa Stiahnúť 227  kB
Maturitná téma: Fyzikálne polia Stiahnúť 173  kB
Maturitná téma: Pohyby telies v gravitačnom a elektrickom poli Stiahnúť 183  kB
Maturitná téma: Zákony zachovania vo fyzike Stiahnúť 151  kB
Maturitná téma: Druhy energie a ich vzájomné premeny Stiahnúť 168  kB
Maturitná téma: Základné poznatky molekulovokinetickej teórie látok Stiahnúť 178  kB
Maturitná téma: Štruktúra a vlastnosti plynov Stiahnúť 189  kB
Maturitná téma: Štruktúra a vlastnosti pevných látok Stiahnúť 143  kB
Maturitná téma: Štruktúra a vlastnosti kvapalín Stiahnúť 161  kB
Maturitná téma: Obvod jednosmerného elektrického prúdu Stiahnúť 165  kB
Maturitná téma: Elektrický prúd v látkach Stiahnúť 183  kB
Maturitná téma: Obvod striedavého prúdu Stiahnúť 148  kB
Maturitná téma: Usmerňovanie, zosilňovanie a transformácia striedavého napätia a prúdu Stiahnúť 163  kB
Maturitná téma: Vzájomné pôsobenie látky a polí Stiahnúť 168  kB
Maturitná téma: Elektromagnetická indukcia Stiahnúť 152  kB
Maturitná téma: Kmitavý pohyb Stiahnúť 208  kB
Maturitná téma: Mechanické vlnenie Stiahnúť 191  kB
Maturitná téma: Elektromagnetické vlnenie a žiarenie Stiahnúť 238  kB
Maturitná téma: Optické zobrazovanie Stiahnúť 204  kB
Maturitná téma: Základy kvantovej fyziky a elektrónový obal atómu Stiahnúť 170  kB
Maturitná téma: Vlastnosti atómového jadra a jadrové reakcie Stiahnúť 156  kB
Maturitná téma: Špeciálna teória relativity Stiahnúť 152  kB
Autor: Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Zbierame kvalitné pomôcky na maturitu

Máš užitočnú prácu alebo vypracovanú maturitnú tému, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným študentom? Pošli nám ju prosím na redakcia@zones.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

Tie najlepšie pomôcky odmeníme! Ďakujeme za spoluprácu.