Maturitné témy a otázky - Matematika teória

Vypracovaná teória z matematiky k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnúť Veľkosť
Maturitná téma: Výroky Stiahnúť 37  kB
Maturitná téma: Množiny Stiahnúť 50  kB
Maturitná téma: Teória čísel Stiahnúť 45  kB
Maturitná téma: Výrazy Stiahnúť 46  kB
Maturitná téma: Typy dôkazov Stiahnúť 25  kB
Maturitná téma: Lineárne rovnice, nerovnice a sústavy Stiahnúť 43  kB
Maturitná téma: Nelineárne rovnice a nerovnice Stiahnúť 33  kB
Maturitná téma: Funkcie Stiahnúť 36  kB
Maturitná téma: Lineárna a kvadratická funkcia Stiahnúť 91  kB
Maturitná téma: Exponenciálna funkcia, rovnice a nerovnice Stiahnúť 35  kB
Maturitná téma: Logaritmická funkcia, rovnice a nerovnice Stiahnúť 37  kB
Maturitná téma: Goniometrické funkcie sin a cos Stiahnúť 684  kB
Maturitná téma: Goniometrické funkcie tg a cotg Stiahnúť 40  kB
Maturitná téma: Goniometria Stiahnúť 21  kB
Maturitná téma: Mocniny Stiahnúť 127  kB
Maturitná téma: Postupnosti Stiahnúť 31  kB
Maturitná téma: Aritmetická postupnosť Stiahnúť 31  kB
Maturitná téma: Geometrická postupnosť Stiahnúť 37  kB
Maturitná téma: Nekonečný geometrický rad Stiahnúť 33  kB
Maturitná téma: Limita funkcie a postupnosti Stiahnúť 42  kB
Maturitná téma: Derivácia funkcie Stiahnúť 52  kB
Maturitná téma: Lineárne útvary v rovine E2 Stiahnúť 19  kB
Maturitná téma: Lineárne útvary v priestore E3 Stiahnúť 32  kB
Maturitná téma: Vzájomna poloha lineárnych útvarov E2 Stiahnúť 42  kB
Maturitná téma: Vzájomna poloha lineárnych útvarov E3 Stiahnúť 31  kB
Maturitná téma: Metrické vzťahy Stiahnúť 45  kB
Maturitná téma: Telesá Stiahnúť 95  kB
Maturitná téma: Integrálny počet Stiahnúť 47  kB
Maturitná téma: Kružnica Stiahnúť 132  kB
Maturitná téma: Kombinatorika Stiahnúť 37  kB
Maturitná téma: Pravdepodobnosť Stiahnúť 40  kB
Maturitná téma: Štatistika Stiahnúť 46  kB
Maturitná téma: Trojuholník Stiahnúť 51  kB
Maturitná téma: Pravouhlý trojuholník Stiahnúť 25  kB
Maturitná téma: Podobné zobrazenia Stiahnúť 30  kB
Maturitná téma: Množina bodov danej vlastnosti Stiahnúť 33  kB

Matematika - prehľad: stredoškolská matematika

Názov učebných poznámok Stiahnúť Veľkosť
Kompletný prehľad stredoškolskej matematiky Stiahnúť 475  kB

Zbierame kvalitné pomôcky na maturitu

Máš užitočnú prácu alebo vypracovanú maturitnú tému, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným študentom? Pošli nám ju prosím na redakcia@zones.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

Tie najlepšie pomôcky odmeníme! Ďakujeme za spoluprácu.