Maturitné témy, otázky – Slovenský jazyk a literatúra

Sada 1 – Vypracované témy zo slovenského jazyka a literatúry k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnuť Veľkosť
Maturitná téma: Umelecký obraz človeka v jednotlivých literárnych obdobiach Stiahnuť 162  kB
Maturitná téma: Slovenská klasicistická literatúra; Ján Kollár a Ján Hollý Stiahnuť 110  kB
Maturitná téma: Svetová romantická literatúra Stiahnuť 163  kB
Maturitná téma: Slovenská romantická literatúra (Botto, Kráľ, Chalupka) Stiahnuť 122  kB
Maturitná téma: Tvorba Andreja Sládkoviča a Pavla Orzságha Hviezdoslava Stiahnuť 120  kB
Maturitná téma: Obraz zemianstva (Hviezdoslav, Kukučín, Vajanský, Kalinčiak) Stiahnuť 141  kB
Maturitná téma: Slovenská dráma (Ján Chalupka, Tajovský, Palárik) Stiahnuť 143  kB
Maturitná téma: Svetový realizmus (román) Stiahnuť 183  kB
Maturitná téma: Vývin románu v slovenskej literatúre 19. a 20. storočia Stiahnuť 179  kB
Maturitná téma: Dedina v prózach Tajovského, Timravy a Kukučína Stiahnuť 173  kB
Maturitná téma: Lyrický hrdina literárnej moderny Stiahnuť 138  kB
Maturitná téma: Obraz 1. svetovej vojny v svetovej literatúre Stiahnuť 110  kB
Maturitná téma: Poézia v slovenskej literatúre medzi dvoma svetovými vojnami Stiahnuť 206  kB
Maturitná téma: Slovenská poézia po roku 1945 Stiahnuť 154  kB
Maturitná téma: Slovenská próza po roku 1945 Stiahnuť 129  kB
Maturitná téma: Špecifické črty súčasnej slovenskej prózy Stiahnuť 65  kB
Maturitná téma: Lyrika Hviezdoslava Stiahnuť 80  kB
Maturitná téma: Staroslovienska literatúra Stiahnuť 55  kB
Maturitná téma: Ľudová slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru Stiahnuť 97  kB
Maturitná téma: Lyrizovaná próza, M. Figuli Tri gaštanové kone Stiahnuť 105  kB
Maturitná téma: Slovenská a česká medzivojnová dráma Stiahnuť 109  kB
Maturitná téma: Svetová próza po roku 1945 Stiahnuť 233  kB
Maturitná téma: Predchodcovia slovenskej lyrizovanej prózy Stiahnuť 151  kB
Maturitná téma: Svetová dráma po roku 1945 Stiahnuť 151  kB

Sada 2 – Vypracované témy zo slovenského jazyka a literatúry k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnuť Veľkosť
Maturitná téma: Obraz človeka v literatúre od najstarších čias po súčasnosť Stiahnuť 309  kB
Maturitná téma: Staroslovienska literatúra Stiahnuť 186  kB
Maturitná téma: Humanizmus a renesancia Stiahnuť 222  kB
Maturitná téma: Klasicizmus a osvietenstvo v slovenskej literatúre Stiahnuť 202  kB
Maturitná téma: Ľudová slovesnosť v jednotlivých literárnych obdobiach Stiahnuť 227  kB
Maturitná téma: Európska romantická literatúra – boj za slobodu a humanizmus Stiahnuť 240  kB
Maturitná téma: Zbojnícka tématika v slovenskej a českej romantickej literatúre Stiahnuť 252  kB
Maturitná téma: Obraz človeka v dielach slovenských básnikov v romantizme a realizmu Stiahnuť 231  kB
Maturitná téma: Európsky realizmus – spoločenské rozpory Stiahnuť 244  kB
Maturitná téma: Dedinská tématika v slovenskej realistickej literatúre Stiahnuť 236  kB
Maturitná téma: Postoj M. Kukučína k svojmu spoločenskému ideálu v románe Dom v stráni Stiahnuť 255  kB
Maturitná téma: Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe Stiahnuť 192  kB
Maturitná téma: Európska literárna moderna a avantgarda Stiahnuť 143  kB
Maturitná téma: Slovenská literárna moderna Stiahnuť 212  kB
Maturitná téma: 1. svetová vojna vo svetovej literatúre Stiahnuť 236  kB
Maturitná téma: 1. svetová vojna v slovenskej a českej literatúre Stiahnuť 172  kB
Maturitná téma: Slovenská medzivojnová poézia Stiahnuť 244  kB
Maturitná téma: Lyrizovaná próza v slovenskej literatúre Stiahnuť 228  kB
Maturitná téma: Svetová literatúra po 2. svetovej vojne Stiahnuť 267  kB
Maturitná téma: Umelecké smery a prúdy vo svetovej literatúre po roku 1945 Stiahnuť 209  kB
Maturitná téma: Próza a poézia Beat generation Stiahnuť 185  kB
Maturitná téma: Vplyv 2. svetovej vojny na život a tvorbu svetovej literatúry po roku 1945 Stiahnuť 197  kB
Maturitná téma: Zobrazenie človeka a jeho problémov v súčasnej svetovej literatúre Stiahnuť 197  kB
Maturitná téma: Láska a domov v tvorbe slovenských básnikov Stiahnuť 187  kB
Maturitná téma: Téma vojny a fašizmu v slovenskej tvorbe po roku 1945 Stiahnuť 216  kB
Maturitná téma: Súčasná slovenská próza Stiahnuť 171  kB
Maturitná téma: Aktuálne problémy literatúry a kultúry Stiahnuť 196  kB
Maturitná téma: Súčasná slovenská próza Stiahnuť 207  kB
Maturitná téma: Súčasná slovenská dráma Stiahnuť 149  kB
Maturitná téma: Humor a satira v slovenskej a svetovej literatúre Stiahnuť 269  kB

Sada 3 – Vypracované témy zo slovenského jazyka k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnuť Veľkosť
Kompletné vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a gramatiky nové! Stiahnuť 318  kB

Sada 4 – Vypracované témy z literatúry k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnuť Veľkosť
Kompletné vypracované maturitné otázky z literátury nové! Stiahnuť 789  kB

Sada 5 – Vypracované témy zo slovenského jazyka a literatúry k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnuť Veľkosť
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry nové! Stiahnuť 965  kB

Sada 6 – Vypracované témy zo slovenského jazyka a literatúry:

Názov maturitnej témy Stiahnuť Veľkosť
Slovenský jazyk – vypracované maturitné témy nové! Stiahnuť 510  kB
Literatúra – vypracované maturitné témy nové! Stiahnuť 2383  kB

Sada 7 – Vypracované témy zo slovenského jazyka a literatúry:

Názov maturitnej témy Stiahnuť Veľkosť
Slovenský jazyk (gramatika) – vypracované maturitné témy nové! Stiahnuť 448  kB
Literatúra – vypracované maturitné témy nové! Stiahnuť 1010  kB
SÚŤAŽ!

SÚŤAŽ: Pošli nám vypracované maturitné témy a vyhraj!

Máš užitočnú prácu alebo sadu vypracovaných maturitných tém, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným študentom? Pošli nám ju prosím na sutaz@zmaturuj.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

10 najlepších a 10 náhodnych prác odmeníme vecnou cenou!

Ďakujeme za spoluprácu.
Vygenerované za 0.011 s.
Zavrieť reklamu