Maturitné témy, otázky - Slovenský jazyk a literatúra

Sada 1 - Vypracované témy zo slovenského jazyka a literatúry k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnúť Veľkosť
Maturitná téma: Umelecký obraz človeka v jednotlivých literárnych obdobiach Stiahnúť 162  kB
Maturitná téma: Slovenská klasicistická literatúra; Ján Kollár a Ján Hollý Stiahnúť 110  kB
Maturitná téma: Svetová romantická literatúra Stiahnúť 163  kB
Maturitná téma: Slovenská romantická literatúra (Botto, Kráľ, Chalupka) Stiahnúť 122  kB
Maturitná téma: Tvorba Andreja Sládkoviča a Pavla Orzságha Hviezdoslava Stiahnúť 120  kB
Maturitná téma: Obraz zemianstva (Hviezdoslav, Kukučín, Vajanský, Kalinčiak) Stiahnúť 141  kB
Maturitná téma: Slovenská dráma (Ján Chalupka, Tajovský, Palárik) Stiahnúť 143  kB
Maturitná téma: Svetový realizmus (román) Stiahnúť 183  kB
Maturitná téma: Vývin románu v slovenskej literatúre 19. a 20. storočia Stiahnúť 179  kB
Maturitná téma: Dedina v prózach Tajovského, Timravy a Kukučína Stiahnúť 173  kB
Maturitná téma: Lyrický hrdina literárnej moderny Stiahnúť 138  kB
Maturitná téma: Obraz 1. svetovej vojny v svetovej literatúre Stiahnúť 110  kB
Maturitná téma: Poézia v slovenskej literatúre medzi dvoma svetovými vojnami Stiahnúť 206  kB
Maturitná téma: Slovenská poézia po roku 1945 Stiahnúť 154  kB
Maturitná téma: Slovenská próza po roku 1945 Stiahnúť 129  kB
Maturitná téma: Špecifické črty súčasnej slovenskej prózy Stiahnúť 65  kB
Maturitná téma: Lyrika Hviezdoslava Stiahnúť 80  kB
Maturitná téma: Staroslovienska literatúra Stiahnúť 55  kB
Maturitná téma: Ľudová slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru Stiahnúť 97  kB
Maturitná téma: Lyrizovaná próza, M. Figuli Tri gaštanové kone Stiahnúť 105  kB
Maturitná téma: Slovenská a česká medzivojnová dráma Stiahnúť 109  kB
Maturitná téma: Svetová próza po roku 1945 Stiahnúť 233  kB
Maturitná téma: Predchodcovia slovenskej lyrizovanej prózy Stiahnúť 151  kB
Maturitná téma: Svetová dráma po roku 1945 Stiahnúť 151  kB

Sada 2 - Vypracované témy zo slovenského jazyka a literatúry k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnúť Veľkosť
Maturitná téma: Obraz človeka v literatúre od najstarších čias po súčasnosť Stiahnúť 309  kB
Maturitná téma: Staroslovienska literatúra Stiahnúť 186  kB
Maturitná téma: Humanizmus a renesancia Stiahnúť 222  kB
Maturitná téma: Klasicizmus a osvietenstvo v slovenskej literatúre Stiahnúť 202  kB
Maturitná téma: Ľudová slovesnosť v jednotlivých literárnych obdobiach Stiahnúť 227  kB
Maturitná téma: Európska romantická literatúra - boj za slobodu a humanizmus Stiahnúť 240  kB
Maturitná téma: Zbojnícka tématika v slovenskej a českej romantickej literatúre Stiahnúť 252  kB
Maturitná téma: Obraz človeka v dielach slovenských básnikov v romantizme a realizmu Stiahnúť 231  kB
Maturitná téma: Európsky realizmus - spoločenské rozpory Stiahnúť 244  kB
Maturitná téma: Dedinská tématika v slovenskej realistickej literatúre Stiahnúť 236  kB
Maturitná téma: Postoj M. Kukučína k svojmu spoločenskému ideálu v románe Dom v stráni Stiahnúť 255  kB
Maturitná téma: Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe Stiahnúť 192  kB
Maturitná téma: Európska literárna moderna a avantgarda Stiahnúť 143  kB
Maturitná téma: Slovenská literárna moderna Stiahnúť 212  kB
Maturitná téma: 1. svetová vojna vo svetovej literatúre Stiahnúť 236  kB
Maturitná téma: 1. svetová vojna v slovenskej a českej literatúre Stiahnúť 172  kB
Maturitná téma: Slovenská medzivojnová poézia Stiahnúť 244  kB
Maturitná téma: Lyrizovaná próza v slovenskej literatúre Stiahnúť 228  kB
Maturitná téma: Svetová literatúra po 2. svetovej vojne Stiahnúť 267  kB
Maturitná téma: Umelecké smery a prúdy vo svetovej literatúre po roku 1945 Stiahnúť 209  kB
Maturitná téma: Próza a poézia Beat generation Stiahnúť 185  kB
Maturitná téma: Vplyv 2. svetovej vojny na život a tvorbu svetovej literatúry po roku 1945 Stiahnúť 197  kB
Maturitná téma: Zobrazenie človeka a jeho problémov v súčasnej svetovej literatúre Stiahnúť 197  kB
Maturitná téma: Láska a domov v tvorbe slovenských básnikov Stiahnúť 187  kB
Maturitná téma: Téma vojny a fašizmu v slovenskej tvorbe po roku 1945 Stiahnúť 216  kB
Maturitná téma: Súčasná slovenská próza Stiahnúť 171  kB
Maturitná téma: Aktuálne problémy literatúry a kultúry Stiahnúť 196  kB
Maturitná téma: Súčasná slovenská próza Stiahnúť 207  kB
Maturitná téma: Súčasná slovenská dráma Stiahnúť 149  kB
Maturitná téma: Humor a satira v slovenskej a svetovej literatúre Stiahnúť 269  kB

Sada 3 - Vypracované témy zo slovenského jazyka k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnúť Veľkosť
Kompletné vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a gramatiky nové! Stiahnúť 318  kB

Sada 4 - Vypracované témy z literatúry k maturite:

Názov maturitnej témy Stiahnúť Veľkosť
Kompletné vypracované maturitné otázky z literátury nové! Stiahnúť 789  kB

Zbierame kvalitné pomôcky na maturitu

Máš užitočnú prácu alebo vypracovanú maturitnú tému, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným študentom? Pošli nám ju prosím na redakcia@zones.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

Tie najlepšie pomôcky odmeníme! Ďakujeme za spoluprácu.