Vysoké školy

Výber vysokej školy: Problém?

Posledný ročník na strednej škole je pre nás študentov vo všetkých smeroch výnimočný. Objednávame si štýlové oznamká, plánujeme stužkovú, kupujeme si obleky a nádherné róby. Píšeme dojímavé príhovory, fotíme sa na tablo, zháňame si maturitné otázky a rozhodujeme sa, čo ďalej. Na jedného človeka je tých povinností a životných zmien priveľa. Niektorí sa strácame vo svojich víziách, hľadáme tú správnu cestu a pripravujeme sa na rozhodnutia, ktoré zmenia celý náš život.

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl

Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Vysoká škola

Zemeguľa Spomínam si, ako som sa vo štvrtom ročníku rozhodovala, na ktorú vysokú školu pôjdem. Prvým problémom bol výber maturitných predmetov, ktorých kombinácia mi mala pomôcť v príprave na prijímačky. Celé noci som presedela pred monitorom a zháňala si potrebné informácie. Spisovala som si zoznamy s kladmi a zápormi jednotlivých študijných programov. Stiahla som si zoznam predmetov, ktoré sa na škole vyučujú. Veľmi mi pomohli rôzne webové stránky a blogy, kde som našla diskusie s osobnými skúsenosťami a názormi starších rovesníkov. Niektoré školy organizujú dni otvorených dverí. Využite príležitosť a vyskúšajte si atmosféru univerzity. Absolvujete zopár prednášok, preskúmate miestnosti a vžijete sa do úlohy skutočného vysokoškoláka. V novom semestri budete presne vedieť, kde sa čo nachádza, nezablúdite na chodbách a určite si ušetríte veľa nervov a zbytočných obáv.

Školy - Mobilná aplikácia pre Android

Univerzita snov

Mama vás tlačí do ekonómie, otec uznáva právnikov alebo sa u vás lekárske remeslo dedí z pokolenia na pokolenie? Riaďte sa vlastnou hlavou, buďte však realisti. Štúdium archeológie je síce veľmi lákavé a zaujímavé, no musíte vziať do úvahy aj náš pracovný trh. Preklikajte sa stránkami s ponukou práce a skúste si predstaviť, kam si o päť rokov budete posielať životopis. Neštudujte niečo, čo vás nebaví, skúste si však vybrať odbor, ktorý vám ponúkne široké uplatnenie a otvorí dvere do sveta. Ak o rok predsa len zistíte, že ste sa rozhodli nesprávne, jednoducho prestúpite na inú školu. Neberte to ako prehru, získate cennú skúsenosť a možno konečne nájdete sami seba. Veď celý náš život je o hľadaní, nebojte sa preto riskovať!

Príprava na prijímačky

Príprava na prijímačky Niektoré školy organizujú prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Väčšinou prebiehajú cez víkendy a pripravujú vás učitelia, s ktorými sa pravdepodobne stretnete aj v nadchádzajúcich semestroch. Zistite si, na ktorých školách sa konajú prijímačky a kde vám postačí dobrý priemer známok alebo vynikajúci výsledok z maturity. Podľa ich požiadaviek sa budete môcť zodpovedne a spoľahlivo pripravovať. Môžete absolvovať aj doučovanie na maturitnú skúšku. Rozhodnutie je na vás, sami najlepšie viete, čo vám v štúdiu pomáha. Vytvorte si vhodné podmienky a motivujte sa. Ak vo vás tlie plameň túžby dostať sa na vysnenú univerzitu, zatnite zuby, zabojujte a úspech sa určite dostaví.

Diplom je len (zbytočný) papier?

Prednáška Možno váš sused s ukončenou maturitou založil úspešnú firmu a sesternica z druhého kolena precestovala celý svet s výučným listom. Je pravda, že diplom sám o sebe úspech neprinesie a dokonca vám nezaručí ani dobrý džob s tučnou peňaženkou. Všetko závisí od vás, vašej šikovnosti a chuti niečo dokázať. Na univerzite spoznáte veľa spriaznených duší, s ktorými si určite budete mať čo povedať. Zblížia vás spoločné ciele a vízie, budete spolu písať seminárky, smiať sa na cvičeniach a vysedávať na prednáškach. Zažijete študentský život na internáte, zabavíte sa na lámaviciach, flámaviciach a krúžkoviciach. Budete si variť cestoviny s kečupom, rozprávať sa dlho do noci a vstávať na ranné prednášky. Predmety sa vám budú meniť každý semester. Ak budete šikovní, užijete si štvormesačné letné prázdniny alebo poletíte do zahraničia. Naučíte sa byť samostatní, spoznáte mesto, v ktorom budete študovať a čo je dôležité: získate ďalších päť rokov na rozjímanie o svojich plánoch do budúcnosti. Prečo to teda neskúsiť?

Autor: Anikó Pastoreková

Zoznam vysokých škôl a fakúlt podľa zamerania

Lekárske, zdravotnícke, farmaceutické a veterinárske zameranie

Lekárska fakulta UK Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine
Lekárska fakulta UPJŠ Košicee
Farmaceutická fakulta UK Bratislavae
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU Trnavae
Fakulta zdravotníctva PU Prešove
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberoke
Univerzita veterinárskeho lekárstva Košicee
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Bratislavae
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU Bratislavae
Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislavae
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystricie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety VŠZaSP Bratislavae

Právnické zamerania

Právnická fakulta UK Bratislava
Právnická fakulta UPJŠ Košice
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica
Právnická fakulta TTU Trnava
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica
Paneurópska vysoká škola

Filozofické a humanitné zamerania

Filozofická fakulta UK Bratislava
Filozofická fakulta PU Prešov
Filozofická fakulta UKF Nitra
Filozofická fakulta UCM Trnava
Filozofická fakulta KU Ružomberok
Filologická fakulta UMB Banská Bystrica
Filozofická fakulta TTU Trnava
Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra
Vysoká škola v Sládkovičove VŠS Sládkovičovo
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Pedagogické a učiteľské zamerania

Pedagogická fakulta UK Bratislava
Pedagogická fakulta PU Prešov
Pedagogická fakulta UKF Nitra
Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
Pedagogická fakulta TTU Trnava
Pedagogická fakulta KU Ružomberok
Pedagogická fakulta UJS Komárno
Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov
Fakulta športu PU Prešov
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra

Teologické a bohoslovecké zamerania

Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava
Teologická fakulta TTU so sídlom v Bratislave
Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov
Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach
Fakulta reformovanej teológie UJS Komárno

Prírodovedné zamerania

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Fakulta prírodných vied UCM Trnava
Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied UKF Nitra
Fakulta prírodných vied ŽU Žilina
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU so sídlom v Banskej Štiavnici
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Ekonomické zamerania

Národohospodárska fakulta EU Bratislava
Obchodná fakulta EU Bratislava
Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava
Podnikovo-hospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach
Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava
Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Fakulta manažmentu UK Bratislava
Ekonomická fakulta TUKE Košice
Ekonomická fakulta UJS Komárno
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Trenčín
Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice
Fakulta manažmentu VŠM Trenčín
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy VŠEMVS Bratislava
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Fakulta medzinárodného podnikania Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Fakulta cestovného ruchu Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Zamerania na architektúru a stavebníctvo

Fakulta architektúry STU Bratislava
Stavebná fakulta STU Bratislava
Stavebná fakulta TUKE Košice
Stavebná fakulta ŽU Žilina

Zamerania na stavbu strojov a strojníctvo

Strojnícka fakulta STU Bratislava
Materiálovo-technologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Strojnícka fakulta TUKE Košice
Strojnícka fakulta ŽU Žilina
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Z Zvolen
Mechanizačná fakulta SPU Nitra
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín
Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina

Zamerania na elektrotechniku, informatiku a informačné technológie

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice
Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina
Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina
Fakulta mechatroniky TnUAD Trenčín

Zamerania na ostatné technické disciplíny

Fakulta technickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE Košice
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE Košice
Fakulta priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove

Zamerania na poľnohospodárstvo a lesníctvo

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
Lesnícka fakulta TU Z Zvolen
Drevárska fakulta TU Z Zvolen

Umelecké a výtvarné zamerania

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava
Divadelná fakulta VŠMU Bratislava
Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení VŠVU Bratislava
Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica
Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica
Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica
Fakulta umení TUKE Košice

Vojenské a policajné zamerania

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS Liptovský Mikuláš
Letecká fakulta TUKE Košice
Akadémia Policajného zboru APZ Bratislava

Zoznam vysokých škôl a fakúlt v SR

Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Právnická fakulta UK
Filozofická fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Pedagogická fakulta UK
Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Fakulta manažmentu UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta UPJŠ
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Právnická fakulta UPJŠ
Fakulta verejnej správy UPJŠ

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta PU
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
Pedagogická fakulta PU
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
Fakulta zdravotníctva PU
Fakulta športu PU
Fakulta manažmentu PU

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta UCM
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Fakulta prírodných vied UCM

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta KU v Košiciach
Filozofická fakulta KU
Pedagogická fakulta KU
Fakulta zdravotníctva KU

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied UKF
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
Filozofická fakulta UKF
Pedagogická fakulta UKF

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta UMB
Fakulta humanitných vied UMB
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Fakulta prírodných vied UMB
Filologická fakulta UMB
Pedagogická fakulta UMB
Právnická fakulta UMB

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta TTU
Pedagogická fakulta TTU
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU
Teologická fakulta TTU v Bratislave
Právnická fakulta TTU

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta STU
Strojnícka fakulta STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Fakulta architektúry STU
Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE Košice
Strojnícka fakulta TUKE
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stavebná fakulta TUKE
Fakulta výrobných technológií TUKE
Ekonomická fakulta TUKE
Fakulta umení TUKE
Letecká fakulta TUKE

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU
Strojnícka fakulta ŽU
Elektrotechnická fakulta ŽU
Stavebná fakulta ŽU
Fakulta riadenia a informatiky ŽU
Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
Fakulta prírodných vied ŽU

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky TnUAD
Fakulta mechatroniky TnUAD
Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta EU
Obchodná fakulta EU
Fakulta hospodárskej informatiky EU
Fakulta podnikového manažmentu EU
Fakulta medzinárodných vzťahov EU

Podnikovo-hospodárska fakulta EU v Košiciach

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Mechanizačná fakulta SPU

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta TU Z
Drevárska fakulta TU Z
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Z v Banskej Štiavnici
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Z

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Divadelná fakulta VŠMU
Filmová a televízna fakulta VŠMU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení AU
Fakulta múzických umení AU
Fakulta výtvarných umení AU

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

Akadémia policajného zboru v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - súkr. VŠ

Paneurópska vysoká škola - súkr. VŠ

Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

Vysoká škola v Sládkovičove - súkr. VŠ

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove - súkr. VŠ

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Fakulta medzinárodného podnikania
Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
Fakulta cestovného ruchu

Zoznam verejných a štátnych vysokých škôl v Českej republike

Zoznam verejných vysokých škôl v Českej republike

Univerzita Karlova v Prahe
Masarykova univerzita v Brne
Univerzita Palackého v Olomouci
Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach
Univerzita Hradec Králové
Ostravská univerzita v Ostrave
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzita J.E.Purkyne v Ústí nad Labem
Slezská univerzita v Opave
České vysoké učení technické v Prahe
Vysoké učení technické v Brne
Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe
Univerzita Pardubice
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola ekonomická v Prahe
Česká zemedelská univerzita v Prahe
Mendelova zemedelská a lesnícka univerzita v Brne
Akadémia múzických umení v Prahe
Akadémia výtvarných umení v Prahe
Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe
Janáčkova akadémia muzických umení
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne
Vysoká škola polytechnická v Jihlave

Štátne vysoké školy v ČR

Univerzita obrany
Policajná akadémia Českej republiky

Jeden deň maturanta

Streda, 11.11.2020 - Byť maturantom nie je jednoduché. Byť gymnazistom je ešte menej jednoduché. Byť však gymnazistom aj maturantom naraz znamená maximálnu hrôzu a totálny horor. Každý má pred sebou vidinu mája, ktorý sa mieša so strachom z "ústnych" maturít s radosťou z finále, ... celý článok »

Maturita 2021: kedy zmaturujem 2021

Pondelok, 01.06.2020 - Maturitu 2021 budete mať úspešne za sebou v prípade, že úspešene vykonáte skúšky zo všetkých povinných predmetov maturitnej skúšky. Ak by ste náhodou neuspeli z dobrovoľného predmetu, nič sa nedeje, nebude to mať vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a dokonca sa ... celý článok »

Opravná maturita čaká budúci týždeň viac ako tisíc žiakov

Streda, 28.08.2019 - Celkovo 1 035 žiakov sa prihlásilo na opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (OT EČ a PFIČ MS). V tomto roku sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. septembra 2019 na 45 vybraných stredných školách po celom Slovensku. V utorok 3. septembra sú ... celý článok »

Moja šťastná maturita bez učenia

Piatok, 29.08.2014 - Milí budúci maturanti,chcela by som sa s Vami podeliť o môj zážitok z maturitných skúšok, a vyrozprávať Vám môj pravdepodobne najšťastnejší deň života:Štvrtý ročník na „gymply“ začal veľmi stresujúco. Každý profesor či profesorka nás nútili sústrediť sa čo ... celý článok »

Ako som zmaturovala na samé jednotky

Štvrtok, 31.10.2013 - Ako čas plynul, blížil sa termín maturitných skúšok. Všetci boli napätí a vystresovaní. Čím viac sa blížil deň D, tým viac stúpalo napätie v škole. Boli v strese nielen maturanti, ale aj učitelia. Ja som patrila medzi tých pár šťastlivcov, ktorí sa poctivo pripravovali na ... celý článok »
SÚŤAŽ!

SÚŤAŽ: Pošli nám vypracované maturitné témy a vyhraj!

Máš užitočnú prácu alebo sadu vypracovaných maturitných tém, s ktorou by si sa chcel podeliť s ostatnými a zároveň si myslíš, že by to pomohlo iným študentom? Pošli nám ju prosím na sutaz@zmaturuj.sk a my ju veľmi radi uverejníme.

10 najlepších a 10 náhodnych prác odmeníme vecnou cenou!

Ďakujeme za spoluprácu.